โรงพยาบาลลานสัก [ตั้งเป็นหน้าแรก] [เพิ่มในรายการโปรด]
โรงพยาบาลลานสัก มุ่งมั่นพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณภาพ >
    ข้อมูลทั่วไป
    ทำเนียบผู้อำนวยการ
    ประวัติโรงพยาบาล
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา
    ที่ตั้งโรงพยาบาล
    หน่วยงานภายใน
    กลุ่มงานบริหารทั่วไป
    กลุ่มงานการแพทย์
    กลุ่มงานการพยาบาล
    งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
    งานผู้ป่วยนอก
    งานห้องคลอด
    งานห้องผ่าตัด
    งานผู้ป่วยใน 1
    งานผู้ป่วยใน 2
    กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
    กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
    กลุ่มงานทันตกรรม
    กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
    กลุ่มงานงานรังสีวิทยา
    กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
    กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
    เว็บน่าสนใจ
    สปสช.
    กระทรวงสาธารณสุข
    เอกสาร/ความรู้
    QOF
    ICD101TM
    รายการยากรมบัญชีกลาง
    Intranet โรงพยาบาล
    ระบบ E-Mail
    จองห้องประชุม
    ระบบงานสถิติ
    บริการข้อมูล
    ตรวจสอบสิทธิ์
    DATA CENTER
    สถิติการให้บริการ
 


ผู้ใช้บริการ 228722
วันนี้ 28
เดือนนี้ 725

Web-Admin
เช็คอีเมล์
เช็คอีเมล์
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  ประกาศซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2561
  แผนการรรับ-การจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2561
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ ( 30 มีนาคม 2560)
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันครุภัณฑ์การแพทย์ (30 มีนาคม 2560)
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องซักผ้า ( 30 มีนาคม 2560)
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เครื่องซักผ้า (30 มีนาคม 2560)
  ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องซักผ้า ปี 60 (13 มีค.60)
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ปี 60 (13มีค.60)
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 25 ตค.59
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 19 ตค.59
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง ประกาศ
โรงพยาบาลลานสัก
ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 61160
โทร 056 537 086, 056 537 130-2 โทรสาร 056 537 133