โรงพยาบาลลานสัก [ตั้งเป็นหน้าแรก] [เพิ่มในรายการโปรด]
โรงพยาบาลลานสัก มุ่งมั่นพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณภาพ >
    ข้อมูลทั่วไป
    ทำเนียบผู้อำนวยการ
    ประวัติโรงพยาบาล
    ที่ตั้งโรงพยาบาล
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา
    นโยบายผู้บริหาร
    โครงสร้างหน่วยงาน
    หน่วยงานภายใน
    กลุ่มงานบริหารทั่วไป
    กลุ่มงานการแพทย์
    กลุ่มงานการพยาบาล
    กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
    งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
    งานผู้ป่วยนอก
    งานห้องคลอด
    งานห้องผ่าตัด
    กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
    งานผู้ป่วยใน 1
    งานผู้ป่วยใน 2
    กลุ่มงานทันตกรรม
    กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
    กลุ่มงานงานรังสีวิทยา
    กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
    กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
    เว็บน่าสนใจ
    สปสช.
    กระทรวงสาธารณสุข
    เอกสาร/ความรู้
    QOF
    ICD101TM
    รายการยากรมบัญชีกลาง
    Intranet โรงพยาบาล
    ระบบ E-Mail
    จองห้องประชุม
    ระบบงานสถิติ
    บริการข้อมูล
    ตรวจสอบสิทธิ์
    DATA CENTER
    สถิติการให้บริการ
    รับเรื่องร้องเรียน
    ITA รพ.ลานสัก ปี2562
    ITA รพ.ลานสัก ปี 2563
    ITA รพ.ลานสัก ปี 2564
    แบบฟอร์มต่างๆ
    ใบลากิจ
    ใบลาป่วย
    ใบลาพักผ่อน
 


ผู้ใช้บริการ 373106
วันนี้ 2137
เดือนนี้ 2344

Web-Admin
เช็คอีเมล์
เช็คอีเมล์
ทำเนียบผู้อำนวยการ

 

 ทำเนียบผู้อำนวยการ  
 แพทย์หญิง อมรวรรณ  นิลสุวรรณ  เม.ย. 2526 – พ.ค. 2529
 นายแพทย์ สิงห์ไชย  โปรดสถาพร   พ.ค. 2529 – มิ.ย. 2533
 นายแพทย์ ประเสริฐ  มงคลศิริ   มิ.ย. 2533 – ส.ค. 2535
 นายแพทย์ โชคราชัน  ชัยฤกษ์สุขสันต์  ส.ค. 2535 – เม.ย. 2539
 นายแพทย์ นิพนธ์  ชินานนท์เวช   เม.ย. 2539 – พ.ค. 2540
 นายแพทย์ โชคราชัน  ชัยฤกษ์สุขสันต์  พ.ค. 2540 – ก.ย. 2555
 นายแพทย์ สุชิน  คันศร    พ.ย. 2555 – เม.ย. 2558
 นายแพทย์ โชคราชัน  ชัยฤกษ์สุขสันต์  เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน

                             

                             

                                          

                                  

                                

                                   

                                             

โรงพยาบาลลานสัก
ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 61160
โทร 056 537 086, 056 537 130-2 โทรสาร 056 537 133