โรงพยาบาลลานสัก [ตั้งเป็นหน้าแรก] [เพิ่มในรายการโปรด]
โรงพยาบาลลานสัก มุ่งมั่นพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณภาพ >
    ข้อมูลทั่วไป
    ทำเนียบผู้อำนวยการ
    ประวัติโรงพยาบาล
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา
    ที่ตั้งโรงพยาบาล
    หน่วยงานภายใน
    กลุ่มงานบริหารทั่วไป
    กลุ่มงานการแพทย์
    กลุ่มงานการพยาบาล
    งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
    งานผู้ป่วยนอก
    งานห้องคลอด
    งานห้องผ่าตัด
    งานผู้ป่วยใน 1
    งานผู้ป่วยใน 2
    กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
    กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
    กลุ่มงานทันตกรรม
    กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
    กลุ่มงานงานรังสีวิทยา
    กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
    กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
    เว็บน่าสนใจ
    สปสช.
    กระทรวงสาธารณสุข
    เอกสาร/ความรู้
    QOF
    ICD101TM
    รายการยากรมบัญชีกลาง
    Intranet โรงพยาบาล
    ระบบ E-Mail
    จองห้องประชุม
    ระบบงานสถิติ
    บริการข้อมูล
    ตรวจสอบสิทธิ์
    DATA CENTER
    สถิติการให้บริการ
 


ผู้ใช้บริการ 228748
วันนี้ 54
เดือนนี้ 751

Web-Admin
เช็คอีเมล์
เช็คอีเมล์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักจิตวิทยา
  
วันมหิดล
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอก
วันแม่ 12 สค.58
วันผู้สูงอายุ เมย.58
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนการรรับ-การจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ ( 30 มีนาคม 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันครุภัณฑ์การแพทย์ (30 มีนาคม 2560)
  
  
หัวข้อ อ่าน ตอบ
  สอบถามข้อมูล โดย วรรณวิษา บุญบำรุง 2 26
  รบกวนติดต่อ พี่นราพร แย้มเจิม โดย ภก. ธนภัทร พอจิตร 2 74
  
นพ.โชคราชัน ชัยฤกษ์สุขสันต์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานสัก
 
หน่วยงานสำคัญ

  จังหวัดอุทัยธานี
  สสจ.อุทัยธานี

เครือข่ายโรงพยาบาล

  โรงพยาบาลอุทัยธานี
  โรงพยาบาลหนองฉาง
  โรงพยาบาลทัพทัน
  โรงพยาบาลบ้านไร่
  โรงพยาบาลหนองขาหย่าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  เทศบาลตำบลลานสัก
  อบต.ลานสัก
  อบต.ประดู่ยืน
  อบต.ป่าอ้อ
  อบต.ระบำ
  อบต.น้ำรอบ
  อบต.ทุ่งนางาม

โรงพยาบาลลานสัก
ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 61160
โทร 056 537 086, 056 537 130-2 โทรสาร 056 537 133